Aktualności Aktualności

Las monitorowany

Na terenie Nadleśnictwa Podanin funkcjonuje monitoring elektroniczny w postaci urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Zasady funkcjonowania monitoringu zostały określone w zarządzeniu nr 19/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Podanin z dnia 27 lutego 2018 r.

Głównym celem stosowania monitoringu wizyjnego jest zwalczanie przestępstw i wykroczeń na terenie Nadleśnictwa Podanin.

Dane zgromadzone w wyniku funkcjonowania monitoringu wizyjnego są administrowane przez Nadleśnictwo Podanin zgodnie z art. 25 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz zarządzeniem nr 19/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Podanin z dnia 27 lutego 2018 r.