Aktualności Aktualności

VII edycja konkurs „Za kasztany i żołędzie wiedzy Ci przybędzie”

Nadleśniczy Nadleśnictwa Podanin
ogłasza VII edycję konkursu pod hasłem

Za kasztany i żołędzie wiedzy Ci przybędzie

Zapraszamy wszystkie zainteresowane szkoły z terenu Nadleśnictwa Podanin do włączenia
się do akcji zbierania kasztanów i żołędzi.

1. Zebrane nasiona zostaną  przeznaczone na karmę do zimowego dokarmiania zwierząt wolnożyjących, na terenie naszego Nadleśnictwa.
2. Zainteresowane szkoły prosimy o zgłoszenie się telefonicznie do Nadleśnictwa Podanin pod numer 67 282 98 97 lub mailowo podanin@pila.lasy.gov.pl do dnia 17 września 2018 roku* włącznie.  W zgłoszeniu prosimy o podanie orientacyjnej liczby uczniów chętnych do wzięcia udziału w konkursie oraz imię, nazwisko i kontakt do koordynatora konkursu z ramienia szkoły.
3. Kasztany i żołędzie należy zbierać oddzielnie.
4. Odbiór oraz ważenie kasztanów i żołędzi zapewnia Nadleśnictwo Podanin, w dwóch turach:
  I tura –  od 24 września do 28 września 2018 roku *,
  II tura – od 8 października do 12 października 2018 roku *.
5. Szczegółowy grafik odbioru zostanie ustalony po zgłoszeniu się szkół do akcji.
6. Po zakończonym ważeniu i odbiorze nasion, koordynator konkursu w szkole przedstawi listę z wynikami w wersji elektronicznej w arkuszu kalkulacyjnym, w układzie wg. załącznika. Listę należy przesłać mailowo na wskazany adres w terminie do 3 października po I turze odbioru oraz do 16 października po II turze odbioru.
7. Szkoły uczestniczące w konkursie otrzymają nagrody rzeczowe np. sprzęt multimedialny, sprzęt komputerowy, sprzęt sportowy o wartości w przeliczeniu 1 kg kasztanów i żołędzi to około 1 zł***. Minimalna wartość nagród dla szkół uczestniczących w konkursie to 500 zł. Maksymalna wartość nagród dla wszystkich szkół wynosi 40 000 zł**. W przypadku jej przekroczenia, kwoty przeznaczone na nagrody dla poszczególnych szkół będą proporcjonalnie zmniejszane. Wysokość kwoty jest uwarunkowana wysokością uzyskanej dotacji oraz posiadanych środków własnych na ten cel.
8. Wszystkie szkoły uczestniczące w konkursie dostarczą we wskazanym terminie wykaz nagród odpowiadający kwocie wynikającej z ilości zebranych kasztanów i żołędzi wraz z podaniem ceny brutto poszczególnych artykułów (nagród). Nadleśnictwo dokona weryfikacji i korekty przedstawionych list, jeśli wartość nagród przekroczy wartość wynikającą z ilości zebranych kasztanów i żołędzi lub suma wszystkich nagród przekroczy wartość 40 000zł**. Niedostarczenie wykazu spowoduje wybór nagród przez Nadleśnictwo.
9. Uczeń, który w danej szkole zbierze najwięcej kasztanów i żołędzi (łącznie) otrzyma nagrodę.
10. Uczestnicy akcji, którzy zbiorą minimum 20 kg otrzymają upominki.
11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone, po zakończeniu II tury odbioru, we wskazanym później terminie.
12. Wartość nagród dla laureatów i uczestników w kategorii uczniowie pomniejsza wartość nagród w kategorii szkoły.
13. Wskazane terminy mogą ulec zmianie.
14. Osoby do kontaktu:
  Marzena Kryza (marzena.kryza@pila.lasy.gov.pl),
  Magdalena Przewoźniak (m.przewozniak@pila.lasy.gov.pl)

*terminy mogą ulec zmianie
**kwoty uzależnione są od wysokości otrzymanej dotacji oraz od posiadanych środków własnych
***współczynnik uzależniony jest od: ilości zebranych nasion, ilości uczestników, kwoty uzyskanej dotacji, posiadanych środków własnych na ten cel

 

Przedsięwzięcie o charakterze publicznym pod nazwą: 

„Za kasztany i żołędzie wiedzy Ci przybędzie"

na terenie gmin: Budzyń, Chodzież, Margonin, Szamocin i Gołańcz, 

dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.