Aktualności Aktualności

Weryfikacja drwali

W dniu 27 czerwca br. na terenie Leśnictwa Margonin w oddziale 133 h odbyła się weryfikacja drwali pracujących w Zakładach Usług Leśnych świadczących usługi dla Nadleśnictwa Podanin.

Przebieg wydarzenia, w którym udział wzięło 32 pilarzy, odbywał się pod przewodnictwem uprawnionych instruktorów Tomasza Szramy – zastępcy nadleśniczego Nadleśnictwa Durowo oraz Tomasza Pierzkały – sekretarza Nadleśnictwa Podanin. Instruktorom, w ocenie zawodników pomagali Michał Nawrot – inżynier nadzoru w Nadleśnictwie Podanin oraz Sławomir Cieślik – podleśniczy leśnictwa Margonin.

Weryfikacja podzielona została na dwa etapy. W duchu uczciwej rywalizacji i z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa drwale prezentowali swoje umiejętności teoretyczne i praktyczne. Głównej ocenie, rzutującej na wynik końcowy, podlegało przygotowanie drwala do ścinki zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dokładność i prawidłowość jej wykonania.

Zgodnie z zestawieniem punktów z pierwszego i drugiego etapu weryfikacji miejsca kolejno zajęli:

I – Szymon Pisarek Usługi Leśne RUNO

II – Sebastian Kowalski Usługi Leśne RUNO

III – Seweryn Popkowski Zakład Usług Leśnych LAS.

Zwycięzców uhonorowano nagrodami w postaci bonów zakupowych do zrealizowania w sklepach Stihl i Husquarna.