Lista aktualności Lista aktualności

Informacje

W miesiącu marcu Patrol Straży Leśnej z Nadleśnictwa Durowo zatrzymał na terenie naszego Nadleśnictwa mieszkańca wsi Tarnowo, jadącego samochodem z nielegalnym drewnem. Sprawę przejęła Straż Leśna z Nadleśnictwa Podanin, gdyż kradzież nastąpiła na terenie naszego Nadleśnictwa. Podczas rutynowych czynności ujawniono również nielegalne drewno na posesji tegoż mieszkańca. W sprawie kradzieży na gorącym uczynku zapadł już wyrok skazujący.

W wyniku systematycznie prowadzonych wspólnych patroli ze Strażą Leśną Nadleśnictwa Durowo ujęto trzech sprawców kradzieży drewna z terenu Leśnictwa Wągrowiec oraz podczas kolejnej służby  ujawniono nielegalny wyrąb drewna, w efekcie podjętych czynności sprawcę ujęto na gorącym uczynku i doprowadzono do jego ukarania.

Ruszył sezon grzybowy, dlatego Straż Leśna przypomina, że kto zbiera w nienależącym do niego lesie  grzyby lub owoce leśne w miejscach, w których jest to zabronione, albo sposobem niedozwolonym podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.