Asset Publisher Asset Publisher

O PROJEKCIE MAŁEJ RETENCJI NIZINNEJ

Nadleśnictwo Podanin przystąpiło do realizacji projektu: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych".

Głównym celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Realizacja projektu polegać będzie na odbudowie infrastruktury wodnej na ciekach w zlewni Kcyninki, stworzeniu obszarów mokradłowych na Rycewkach, wykonaniu 23 zastawek piętrzących, modernizacji 3 przepustów wraz z budową budowli piętrzących i budowie zastawki oraz przepustu z zastawką.