Aktualności

Hotel Sypniewo, położony na terenie Nadleśnictwa Podanin (Leśnictwo Budzyń), gościł uczestników Krajowej Narady Łowieckiej, a pracownicy biurowi - w siedzibie nadleśnictwa - Zastępcę Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ds. Gospodarki Leśnej Bogusława Piątka.

Monitoring lasów

Na terenie Nadleśnictwa Podanin funkcjonuje monitoring elektroniczny w postaci urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Wydarzenia

To był słoneczny, wrześniowy dzień, jakich w tym roku było wiele, ale tylko raz w swojej długiej historii, brać leśna Nadleśnictwa Podanin mogła być świadkiem nadania jednostce Sztandaru.