Położenie Nadleśnictwa Podanin Położenie Nadleśnictwa Podanin

Nadleśnictwo Podanin w odniesieniu do ogólnego podziału administracyjnego kraju, położone jest w zdecydowanej większości w województwie wielkopolskim na terenie trzech powiatów: chodzieskiego, wągrowieckiego, pilskiego oraz małym fragmentem w województwie kujawsko – pomorskim na terenie powiatu nakielskiego.

 Składa się z obrębów Margonin i Podanin. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. Graniczy z następującymi jednostkami LP: od północy z Nadleśnictwem Kaczory, od zachodu z Nadleśnictwem Sarbia, od południa z Nadleśnictwem Durowo, od wschodu z Nadleśnictwem Szubin (RDLP Toruń).

Powierzchnia ogólna Nadleśnictwa, bez gruntów stanowiących współwałsność,  wynosi  18 379,0109 ha (obr. Margonin  9553,6797 ha, obr. Podanin  8825,3312 ha).

Siedziba Nadleśnictwa znajduje się na terenie obrębu Podanin w oddziale 195l przy drodze asfaltowej z Podanina w kierunku Stróżewa w odległości 0,3 km od drogi krajowej nr 11 Poznań – Koszalin.