Wydawca treści Wydawca treści

projekty i fundusze

 

 

 

PROJEKTY ZREALIZOWANE W 2016 R.

W 2016 roku na terenie Nadleśnictwa Podanin zostały zrealizowane następujące przedsięwzięcia dofinansowane ze środków zewnętrznych:

•          „Za kasztany i żołędzie wiedzy Ci przybędzie" – konkurs skierowany był do wszystkich szkół podstawowych z terenu Nadleśnictwa Podanin. Dzieci i młodzież w okresie jesiennym zbierała kasztany i żołędzie. Zebrana w ten sposób karma została przeznaczona na zimowe dokarmianie zwierząt wolnożyjących (jelenie, danielem sarny, dziki) na terenie Nadleśnictwa Podanin.  Nagrody dla laureatów i upominki dla uczestników zostały sfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W 2016 roku w konkursie wzięło udział 10 szkół i ponad 350 uczniów, którzy zebrali niespełna 40 ton kasztanów i żołędzi. Celem projektu było wzmocnienie kapitału społecznego dzieci i młodzieży oraz wzbogacenie realizowanego programu dydaktycznego w szkołach.

•          „Rozbudowa infrastruktury do edukacji ekologicznej społeczeństwa w Nadleśnictwie Podanin". Celem przedsięwzięcia była rozbudowa infrastruktury Ośrodka Edukacji Leśnej  Nadleśnictwa Podanin. W ramach zadania na terenie Nadleśnictwa Podanin postawiono                   8 tablic dydaktycznych. Zamieszczone na nich treści informują o sposobach postępowania na wypadek powstania pożaru w lesie.

PROJEKTY ZREALIZOWANE W 2015 R.

W 2015 roku na terenie Nadleśnictwa Podanin zostały zrealizowane następujące przedsięwzięcia dofinansowane ze środków zewnętrznych:

·         „Za kasztany i żołędzie wiedzy Ci przybędzie" – konkurs skierowany był do wszystkich szkół podstawowych z terenu Nadleśnictwa Podanin. Dzieci i młodzież w okresie jesiennym zbierała kasztany i żołędzie. Zebrana w ten sposób karma została przeznaczona na zimowe dokarmianie zwierząt wolnożyjących (jelenie, danielem sarny, dziki).  Nagrody dla laureatów i upominki dla uczestników zostały sfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W roku 2015 w konkursie wzięło udział 8 szkół i ponad 300 uczniów. Celem projektu było wzmocnienie kapitału społecznego dzieci i młodzieży oraz wzbogacenie realizowanego programu dydaktycznego w szkołach.

·         „Rozbudowa infrastruktury do edukacji ekologicznej społeczeństwa w Nadleśnictwie Podanin" – Celem przedsięwzięcia była rozbudowa infrastruktury Ośrodka Edukacji Leśnej  Nadleśnictwa Podanin poprzez doposażenie czterech punktów dydaktycznych znajdujących się na terenie Nadleśnictwa. Zakres prac obejmował:

Ø  Budowa ścieżki dydaktycznej (około 100mb dł. x 1,6 m szer. x 0,10 m gr.) przy siedzibie Nadleśnictwa Podanin w starodrzewiu lipowym oraz wyposażenie jej
w 4 tablice edukacyjne przedstawiające pracę leśnika w czterech porach roku oraz 1 tablicę mówiącą o projekcie;

Ø  Ustawienie 5 tablic edukacyjnych przy siedzibie Nadleśnictwa Podanin opisujących: martwe drewno, ptaki, typy budek lęgowych, zwierzęta, mrówki oraz 1 tablicy przedstawiającej mapę Nadleśnictwa z zaznaczonymi punktami dydaktycznymi oraz walorami przyrodniczymi;

Ø  Ustawienie przy siedzibie Nadleśnictwa Podanin urządzenia edukacyjnego przedstawiającego tropy i sylwetki zwierząt, drewnianych ławek w formie „amfiteatru" oraz budowa miejsca na ognisko;

Ø   Rozbudowa infrastruktury przy wiacie do edukacji ekologicznej w Leśnictwie Budzyń: ustawieniu 3 tablic edukacyjnych (ptaki, rośliny, zwierzęta) oraz stojaka na rowery;

Ø  Rozbudowa infrastruktury przy wiacie do edukacji ekologicznej w Leśnictwie Piłka i Jaktorówko: ustawieniu kosza na śmieci (2 sztuki), stojaka na rowery
(2 sztuki), budowie miejsca na ognisko (2 sztuki) oraz budowie zadaszenia na drewno (2 sztuki).

Powstała infrastruktura została dofinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

·         „Przebudowa przeciwpożarowej drogi leśnej nr 1 położonej w leśnictwach: Jaktorówko, Lipiny i Margonin" – w ramach realizacji zadania przebudowano 9,68 km drogi przeciwpożarowej o nawierzchni bitumicznej wraz z mijankami i zjazdami. Celem przedsięwzięcia było wprowadzanie mechanizmów zapobiegających katastrofom naturalnym jakimi są pożary lasów poprzez przebudowę drogi leśnej. Inwestycję dofinansowano z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 226 odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych.

PROJEKTY ZREALIZOWANE W 2014 R.

W 2014 roku na terenie Nadleśnictwa Podanin zostały zrealizowane następujące przedsięwzięcia dofinansowane ze środków zewnętrznych:

·         Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej Studźce – Margonin. W ramach realizacji projektu powstała utwardzona ścieżka pieszo-rowerowa o długości około 2 km i szerokości 1,6 m. Przy ścieżce zlokalizowano wiatę przystankową wyposażoną w niezbędna infrastrukturę oraz tablice edukacyjne. Celem realizacji zadania była: rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz promocja walorów przyrodniczych naszego regionu. Projekt został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

·         Szlakiem ukrytych skarbów – w ramach realizowanego projektu na terenie Nadleśnictwa Podanin wybudowane zostały 4 wiaty przystankowe w miejscach atrakcyjnych turystycznie. Celem realizacji zadania była rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz promocja walorów przyrodniczych naszego regionu. Projekt zostanie sfinansowane z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Dolina Noteci".

 

PROJEKTY ZREALIZOWANE W 2012 R. - 2013 R.

W 2013 roku Nadleśnictwo Podanin zakończyło realizację przedsięwzięcia pod nazwą:
„Budowa dwóch wiat do edukacji leśnej społeczeństwa w leśnictwach: Jaktorówko i Piłka",realizowanego w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa. Celem projektu jest rozbudowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej oraz promocja walorów turystyczno – rekreacyjnych regionu. W ramach projektu wybudowano dwie wiaty do edukacji leśnej społeczeństwa, wokół których usytuowano tablice edukacyjne. Korzystanie z obiektów jest bezpłatne.

 

FUNDUSZE ZREALIZOWANE W 2012 R. - 2013 R.

W 2013 roku Nadleśnictwo Podanin zakupiło samochód rozpoznawczo - ratowniczy lekki wraz z wyposażeniem. Pojazd ten jest integralną częścią punktu  alarmowo – dyspozycyjnego działającego w Nadleśnictwie Podanin. Służy on do prewencyjnych patroli oraz do lokalizacji pożarów na terenach leśnych. Przedsięwzięcie było dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.


O PROJEKCIE MAŁEJ RETENCJI NIZINNEJ

Nadleśnictwo Podanin przystąpiło do realizacji projektu: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych".

Głównym celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Realizacja projektu polegać będzie na odbudowie infrastruktury wodnej na ciekach w zlewni Kcyninki, stworzeniu obszarów mokradłowych na Rycewkach, wykonaniu 23 zastawek piętrzących, modernizacji 3 przepustów wraz z budową budowli piętrzących i budowie zastawki oraz przepustu z zastawką.